Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.07.2010 16:54 - За комунал онанистическите лъжи, символа, па веруюто и някаква си комуна
Автор: boristodorov56 Категория: Политика   
Прочетен: 9338 Коментари: 42 Гласове:
15

Последна промяна: 01.06.2016 20:55

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
      Наскоро тук в блога ми се разрази буря относно авторството на безсрамната фалшификация сторена от едни долнопробни люде - комунал онанисти и авангарда на агитпропа им от началото на 20 век, с която се приписа на Христо Ботйов нещица, които  той нито е мислил, нито е писал, но му ги вмениха, за да оправдават собствено си безродство и морална нищета.
      С помощта на приятеля ми katana пействам тук един материал на Веселин Кандемиров с източник: http://proanti.net/component/content/article/944.html:
всеки сам може да прецени и реши имало ли е в действителност такъв документ или не.


            Открадването на Ботев
 
     автор:Веселин КАНДИМИРОВ
      “Символ-верую на българската комуна” шестваше из официално издаваните съчинения на Ботев от 1945 г. насам, предизвиквайки недоумение у критичния читател. По обясними причини дълго време това недоумение не можеше да бъде изразено публично. Едва през 1991 г. се изказа съмнение в принадлежността на този текст към перото на Ботев. В друго време то би предизвикало оживено обсъждане на случая. Но през 1991 г. общественото съзнание беше завладяно от съвсем други неща и това разкритие остана почти без внимание. Днес по въпроса цари неловко мълчание.
     Българската историческа наука обитава пространство, в което историческите и литературните митове се ценят наравно с фактите. Не само Ботев е бил дописван с най-различна, включително политическа, цел. В наш интерес е да променим това съотношение. Това може да стане, като добавяме факти към сместа от факти и митове и я разбъркваме добре. Това е и целта, която си поставя настоящото изследване.
     Документите, свързани с появата на “Символ-верую” в българската литература, не са много. От тях се вижда, че заслугата за това имат три лица: Велико Попов, познат на Ботев от хъшовските му години в Галац (1871-1872 г.), известният публицист и издател Георги Бакалов и също така известният изследовател на Ботев Михаил Димитров. Сведенията на последния, изложени в бележките към редактираното от него издание на Ботевите съчинения (т. I и III,1945 г.), са най-подробни, затова ще започнем с тях.
     През юни 1924 г. (запомнете датата!) М.Димитров посещава в Стара Загора възрастния вече В. Попов и от него научава, че последният е притежавал интересни документи от Христо Ботев, но през 80-те години на XIX век ги дал на Захари Стоянов, като за себе си направил преписи от тях. На въпроса: какви са били тези документи, той отговаря: “Такива, от които комунистите биха се възгордели, ако ги знаеха!” Естествено, М.Димитров пожелал да види тези документи, но В. Попов отговорил, че “те са затурени така, че не може в близките дни да ги има на ръка” и ще му изпрати преписи от тях, като ги намери. След месец М. Димитров наистина получил писмо с текста на “Символ-верую на българската комуна”. На гърба на същото писмо В. Попов саморъчно е написал:
“1871 г. пролетта Ботев живееше с мене в училището в Галац, дето бях учител. През април основахме комунистически комитет. Ботев написа верую на комуната. Поздравихме телеграфически Парижката Комуна и тръгнахме да основаваме бюра и в други градове, гдето оставяхме преписи от Верую. Ст. Загора, 14 юлия 1924 г. Препис от веруюто пращам на г. Михаил Димитров, София. В. Попов.”
     Текстът в това писмо става официален текст на “Веруюто” след 1945 г. Днес то се намира в архива на Института по история към БАН, N2858/1967, предадено там от М. Димитров. В някои по-късни издания на Ботев то се сочи вече като оригинал.
     Следващата, 1925 г. М. Димитров получава препис от още един документ - телеграма до Парижката комуна, който по-късно изгубва. Но той ясно си спомня, че на нея “Ботев се е подписал като председател на българската комуна, а Величко Попов като неин секретар”.      Свидетелствата на Г. Бакалов са по-малко и не добавят нищо към казаното дотук. Той обаче се е срещал с В. Попов по-рано - около 1921 г., когато публикува надписа от портрета, подарен от Ботев на В. Попов: “В памят на комунистическите ни подвиги брату Вел. Попову, Хр. Ботйов, 1 майя 1875, Букур.”
     Най-важни са сведенията на самия В. Попов. Освен цитираната по-горе приписка, това са две писма, от 4 и 27 ноември 1921 г., до ЦК на БКП. За тях научаваме от публициста Василе Христу (1903-1968 г.). Първото от тях, обнародвано във в. “Литературен фронт” от 8 декември 1944 г., гласи:

          “Стара Загора, 4 ноемврий 1921 г. До Централния комитет на    комунистическата партия в София
 
     На 18 март т.г. подарих на тукашната комунистическа организация: 1) една моя фотография от 1901 г. салонен формат с подпис на гърба, че подарявам по случай 50 годишнината от Парижката комуна от 1871 г., когато станахме с Ботев комунисти.
2) един мой портрет с дълга коса, фотографиран в Галац през същата 1871 г. Не ми се вярва целия комитет да е уведомен за портрета.
     През 1887 г. Захари Стоянов дойде при мен в Ловеч (дето служех като председател на окръжния съд) и му дадох доста писмен материал по другаруването ми в Ромъния с Ботева. От този материал по-важните подробности Захари Стоянов в книгата си “Хр. Ботйов” нарочно не е печатал (като държавник тогава), а някои е изопачил. Дадох му и преписа от телеграмата, с която поздравихме по Великден 1871 г. Комунарите в Париж - но той не ми ги върна, а като умря и аз не ги подирих. Жалко, ако тези ценни документи са пропаднали.
Благодарение, че аз бях запазил преписи, и от м. март т.г. ги дирих и най-сетне намерих само преписа от Веруюто, но още ще потърся и надявам се да намеря и преписа от телеграмата.
     От месец насам почнах да правя и ония бележки по комуната, които Захари Стоянов не е благоволил да напечати в биографията на Ботев.
     Ето защо, водим от тоя род мисли, рекох да пиша, да знаят и в София за тия неща, добре ще да е.

       Здравейте Велико Попов.”

     Второто писмо, за съжаление, В. Христу не публикува, а само преразказва части от него (в. “Народ” от 2 юни 1947 г.): “Вел. Попов обяснява, че има подарен портрет от Христо Ботев; тоя портрет галацкият учител е възнамерявал да отстъпи на Централния комитет на Комунистическата партия. Интересните бележки в това писмо са тези, гдето Вел. Попов счита себе си другар “на Ботева, най-старият комунист, секретар на българската комуна от 1871 г.” От цитата не става ясно кой е най-старият комунист - В. Попов или самият Ботев. Той обаче кореспондира с едно твърдение на В. Христу от първата му статия: че, по сведение на Д. И. Полянов, “касаело се до откупуването на тоя портрет от Комунистическата партия през 1920-1921 г. За тоя портрет се е искало голямата сума от 12,000 лева, а навремето такава сума не е било възможно да се плати.”
     Къде се намират днес тези писма не е ясно. В архива на ЦК на БКП ги няма. Всички по-късно публикували ги автори се позовават на В. Христу. Може би в недостъпния засега архив на М. Димитров ще се намерят следи от тях.
И накрая ще споменем още два документа, които се намират в архива на ИИ под N518 и 519/1950, предадени там от Златан Попов, син на В. Попов. Първият от тях гласи: “Препис от телеграмата подадена по Великденските праздници 1871 г. от Галац:

Paris Comite de la Commune,
Salutations fraternelles et cordiales de la part de la Commune Bulgare.
Vive la Commune!
Revolutionaries emigrants Botiof, Popof.”

     Отдолу едва се чете нещо като “чернова”.
     Вторият документ съдържа текст на “Веруюто”, съвпадащ (с несъществени разлики) с текста, изпратен на М. Димитров и написан на подобна карирана хартия, но с молив. Странното в него е, че на гърба му е написано, изглежда с почерка на самия Златан Попов: “Намерено от Геор. Бакалов, в Русия в една библиотека в Одеса”.
     В едно свое писмо - отговор на запитване от Института “Хр. Ботев”, което се пази в същия архив под N 520/1950, Златан Попов уверява, че и двата документа са писани с почерка на В. Попов, преписът на телеграмата е от “емигрантско време (от Ромъния)”, а на “Символ-верую” от 1887 г. Тези твърдения трябва да бъдат отхвърлени, защото противоречат на казаното от баща му, че е предал оригиналите на З. Стоянов, на очевидния факт, че телеграмата и “Веруюто” са писани с различни почерци и на писаното от самия Златан върху гърба на “Веруюто”.
За пръв път “Символ-верую”-то е публикувано от Г. Бакалов в “Жизненият път на Ботев”,1934 г. Но в тази публикация текстът съществено се различава от познатия днес: той съдържа 22 думи по-малко. При това разликата е странна - в цитираните по-долу две изречения: “И в единний комунистически ред на обществото, спасител на всички народи от вековни тегла и мъки чрез братски труд, свободи и равенство. И в светлия животворящ дух на разума, укрепляющ сърдцата и душите на всички хора за сполуката и тържеството на комунизма чрез революция.”, подчертаната с курсив част липсва и двете изречения са слети в едно. Така се изменя и смисълът на казаното - излиза, че сърцата и душите на хората укрепват не от духа на разума, а от единния комунистически ред на обществото. Невероятно е Г. Бакалов да е допуснал такава грешка неволно. По-скоро това е текстът, с който той е разполагал. Следователно, съществуват поне два варианта на текста на “Верую”-то. В бележка към изданието Г. Бакалов съобщава, че е намерил това неизвестно Ботево произведение в Московския централен архив като донесение от руския консул в Галац.
     Втората публикация е пак на Г. Бакалов - в задгранично издание на Ботеви произведения (Киев,1940 г.). Тук вече е поместен пълният вариант на произведението. За трети път то е публикувано от В. Христу (в цитираната по-горе статия от 8 дек. 1944 г.). Неговият текст възпроизвежда съкратения текст на Г. Бакалов от 1934 г. и вероятно е взет от там. М. Димитров в споменатите бележки от 1945 г. разкрива, че Г. Бакалов е излъгал при първата публикация: “Той бе уверен, че полицията ще да се намеси по това обнародване и за да й пресече пътя да издирва откъде и как е попаднал този документ в ръцете му, принуди се да съобщи, че го е намерил в архивите в Русия.” Същевременно той упреква В. Христу, че е обнародвал “Символ-верую” като “неизвестни данни” за Ботев, без да се позове на Г. Бакалов. Така М. Димитров показва, че прави разлика между почтена и непочтена фалшификация.
     Първата публикация на телеграмата до Парижката комуна е от В. Христу във в. “Народ” от 8 септ. 1945 г. Втората - на М. Димитров в съчиненията на Ботев от 1945 г. Между двете има разлики, най-съществената от които е, че в публикацията на В. Христу липсва изречението “Vive la commune!”. Като вземем предвид и изчезналия препис на М. Димитров от 1925 г., в който подателите са били подписани като “председател” и “секретар” на “Българската комуна”, става ясно, че съществуват дори три варианта на текста на тази телеграма. През 1991 г. текстологът и литературен историк Илия Тодоров публикува в сп. “Летописи” (бр. 1, 1991 г.) обстойно изследване, в което оспори принадлежността на “Символ-верую на българската комуна” и телеграмата до Парижката комуна към перото на Ботев. Доводите му са солидни: ние познаваме “Верую”-то в късен текст от 1924 г., писан не от ръката на Ботев, невероятно е да подозираме Захари Стоянов в укриване на сведения за Ботев, езикът на “Символ-верую” не е езикът на Ботев, а езикът на Коминтерна. В текста им има фактически грешки: например, до април 1874 г. Ботев никъде не се е подписвал като “Ботйов”, нито е бил известен под това име, а само като “Петков”, “Христо Петков” или “Христо Б. Петков”. Прилагателното“единен” (“единний”), щедро използвано в текста , не се среща в речника на Ботев, нито в речника на Найден Геров и вероятно е образувано в българския език по-късно под руско влияние. И. Тодоров задава основателните въпроси: защо В. Попов е мълчал половин век за притежаваните от него Ботеви произведения? Защо, след като ги е обявил през 1921 г., отново не ги е публикувал? Защо не са направили това и ботевистите Г. Бакалов и М. Димитров? Дали ако някой е постъпил “неморално” в случая, това не е З. Стоянов, а самият В. Попов?
     Основният извод на И. Тодоров е, че няма доказателства за автентичността на тези произведения. 
     Никое изследване не може да бъде изчерпателно.   Нашата цел е да продължим от там, където е стигнал И. Тодоров. И понеже той се занимава най-вече с фактологията на въпроса, ние ще наблегнем на психологическата му страна - защо и как се е стигнало до дописването на Ботев.
           
                    ***
     Нека се върнем към странното писмо на В. Попов от 4 ноември 1921 г. Това е един твърде любопитен текст: в него авторът преди всичко съобщава, че е подарил две свои фотографии на местната комунистическа организация. Да подаряваш свои портрети на политическа сила, че и да уведомяваш централния й орган за това, е доста странна постъпка. Тя показва, че авторът й се изживява като част от историята. По-нататъшният текст на писмото може да се приеме като допълнително оправдание за това, но предизвиква недоумение: авторът споменава, че е намерил “преписа от Веруюто”, без да обяснява що е това и дори си позволява да го членува - така, сякаш говори за нещо вече познато на респондента му. Та нали, по презумпция, този документ все още не е известен никому?
    Можем да си обясним това противоречие, ако приемем, че В. Христу не е обнародвал целия текст на писмото. (Макар на два пъти да подчертава, че това е “пълният” му текст.) Това е доста вероятно - той е известен с недобросъвестното си отношение към източниците. В бележките на М. Димитров, който, изглежда, също е притежавал екземпляр от писмото, намираме потвърждение на това допускане. След като цитира част от писмото (с някои разлики от текста на В. Христу), той продължава: “В същото писмо Величко Попов говори и за моя покоен приятел Георги Бакалов, който, разбира се (откъде се разбира? - б.а.), знаеше своевременно за находката на тия два документа, но и той отначало намираше, че не може да се обнародват”. Става ясно наличието на предшестваща писмото работа по “легитимирането” на тези документи, и то с участието на Г. Бакалов.
     Но грижата за тях е само второстепенна тема в писмото. Ако го прочетем внимателно, а също и това, което е останало от другото му писмо, ще видим, че основната им цел е друга - с тях В. Попов иска да подчертае пред ЦК на БКП собствената си значимост: подарява портретите си и загатва за неизвестни сведения за Ботев. След като това не прави нужното впечатление, той отива по-нататък: предлага за откупуване портрета на Ботев и нарича себе си “най-старият комунист, секретар на Българската комуна от 1871”.
     Няма да разнищваме въпроса дали В. Попов наистина е изпратил тези писма, и ако го е направил, как те са попаднали у М. Димитров и В. Христу. Само ще обърнем внимание на странния факт, който и М. Димитров не забелязва: В. Попов изпраща писмо след писмо, с които уведомява не друг, а централното комунистическо ръководство за наличието на двата документа, и въпреки това, три години по-късно все още никой нищо не знае за тях - на въпроса на М. Димитров какви са тези документи, той отговаря: “Такива, от които комунистите биха се възгордели, ако ги знаеха!”
     Същият вкус на съмнение оставя и “благородната лъжа” на Г. Бакалов за намирането на “Символ-верую” в Русия. Тогавашната полиция не е ДС и не е имала идеологически отдел. Най-многото, което тя е можела да направи, е да конфискува книгата му. Както виждаме, тя не е направила дори и толкова. Но ако беше решила да го стори, с какво твърдението, че “Символ-верую” е намерено в Русия, би попречило на това? Може би Г. Бакалов е искал да предпази информатора си В. Попов? Но по това време той вече отдавна е покойник! Истинската цел на Г. Бакалов е друга. Твърде пресни са били още следите на крехката манипулация по времето, когато издава книгата си. Лесно е можело някой да иде до Стара Загора, да разрови фактите и да зададе множество неудобни въпроси. Докато Русия е далеч. Десет години по-късно вече няма кой да задава въпроси. И от лъжата повече няма нужда. Тя може да се признае.
     Такива са и всички останали свидетелства по случая: различаващите се текстове, противоречивите показания на Златан Попов, фантастичните данни на В. Христу за някакви уж намерени в Румъния екземпляри на “Верую”-то. Последният например твърди, че всичките пет деца на В. Попов имали свои преписи на този текст, направени от татковия им препис. Излиза, че цялата им къща е гъмжала от такива преписи, и въпреки това, през 1921 г. собственикът й осем месеца не може да намери такъв, а през 1924 г., когато е посетен от М. Димитров, пак по никакъв начин не може “да го има на ръка”. Всяко полицейско дознание би установило кошаревския характер на много от тези свидетелства, а свидетелите ще попаднат в кръга на заподозрените.
     Ако първото, което забелязваме в свидетелствата на В. Попов, е желанието за самоизтъкване, то второто е неприязънта му към З. Стоянов. Причините за тази неприязън имат ключово значение за разбиране на станалото, затова нека се опитаме да ги обясним. Публикуваните от И. Тодоров две техни писма показват, че тази неприязън не съществува, докато З. Стоянов е жив. Той непрекъснато иска от В. Попов да му изпрати материали за биографията на Ботев, а В. Попов все не намира време. Накрая, за щастие, З. Стоянов му идва на крака в Ловеч и успява да събере каквото може.
Той няма никакви причини да крие части от събраното. И двамата са бивши революционери, съмишленици и дори съпартийци - В. Попов е привърженик на партията на Стамболов, от името на която З. Стоянов е председател на Народното събрание. Когато десетилетия по-късно той обвинява Захари, че го е направил “като държавник тогава”, това просто е проекция на съвременни обществени отношения върху миналото. По времето на Стамболов държавниците са имали грижи, съвсем различни от борбата с несъществуващото тогава комунистическо влияние.
     И наистина, като отворим биографията на Ботев, виждаме, че З. Стоянов обилно е използвал казаното му от В. Попов. За галацкия период от живота на Ботев той е основният източник. Когато описва този период, авторът го споменава поименно поне девет пъти.
    Но прави впечатление, че В. Попов играе в тези събития периферна роля. Той е по-скоро наблюдател, отколкото участник в събитията. Докато Ботев прави съзаклятие с хъшове, тайнствени руски емигранти и пр., Велико му дава подслон, отвреме-навреме го храни и най-многото - укрива в училището подгонени от полицията съучастници.
За неговото място в събитията най-добре говори един цитат от биографията: “Велико Попов участвувал един път (к.м. - б.а.) в събранието им и чул, че тия цели били следующите: да се съставело едно социалистическо-хъшовско общество от българи-емигранти, което да има своя печатница, свой орган, библиотека, програма, устави и пр.”
     Всеки човек вижда себе си в центъра на това, което се случва. Когато В. Попов е описвал Ботев, той несъмнено е очаквал да види в книгата на Захари себе си от дясната му страна, или нещо като “Ботев, vue par Велико Попов”. Когато прочита обективното описание на събитията, естествено е той да остане разочарован и това разочарование с времето прераства в неприязън към автора.
     Как можем да съвместим сведението за това случайно участие на В. Попов в събранието на Ботевите съмишленици и разказа му от 1924 г.: “...През пролетта (на 1871 г. - б.а.) основахме комунистически комитет. Ботев написа верую на комуната. Поздравихме телеграфически Парижката комуна и тръгнахме да основаваме бюра и в други градове, гдето оставяхме преписи от “Веруюто”?


image

image
"Оригиналът" на "Веруюто". ИИ №2858/1967 г. (от сборника "Хр. Ботев", Р. Стоянова, Н. Жечев, 1970)


     Ако приемем казаното от него за вярно, излиза, че през пролетта на 1871 г. Ботев, успоредно със социалистическо-хъшовското си общество, изведнъж създава една нова организация, състояща се само от него като председател и В. Попов като секретар, с единствен програмен документ “Символ-верую на българската комуна”, и двамата тръгват да основават бюра (комунистически според М. Димитров). С какво са се занимавали тези бюра след основаването им? Може би с препрочитане на “Верую”-то? Защо в тях не участват другите съмишленици на Ботев? Защо разнасят преписи, когато, както отбелязва И. Тодоров, Паничковата печатница им е била под ръка и нищо не е струвало да напечатат стотина бройки? По това време от град на град се е ходело доста по-бавно от днес. В. Попов е трябвало да зареже училището, в което е единствен служител, насред учебната година и да тръгне да основава бюра. Но това някак си не прави впечатление на училищното настоятелство и той остава учител чак до
 1874 г. 


image
В този документ, който официално се води за препис още от ботево време, липсват титлите: ”председател на българската комуна" и "секретар на българската комуна", които М. Димитров "ясно си спомня", че са фигурирали на неговия препис. Почеркът не е на В. Попов.      Дали през 1887 г. В. Попов е разказвал всичко това на Захари? Най-вероятно и през ум не му е минало. И самият Захари, който е бил наясно с нещата повече от всеки друг, не би му повярвал. Нека припомним само с каква ирония се отнася той към “спомена” на Ив. Вазов за съзерцателното му пътуване по тракийското поле през пролетта на 1876 г. 

image
Втори текст на "Веруюто". ИИ №519/1950 г. (от същия сборник)

image
Гръб на същия документ с приписката на Златан Попов (от същия сборник


     Същите подозрения изникват и в случая с телеграмата до Парижката комуна. Какво означава изразът “Българска комуна” през 1871 г.? Какво биха си помислили в комитета на комуната, ако наистина бяха получили телеграма с такова съдържание? Нищо друго, освен че в българския град Галац населението също е въстанало и е провъзгласило комуна, подобна на парижката. Само че какво беше това “България”? 
      Представете си, че през 1968 г., в разгара на Пражката пролет, Александър Дубчек получава телеграма с поздрави от Нубийската пролет само че изпратена, кой знае защо, някъде от Етиопия. Какво би си помислил? Че го будалкат, разбира се.
      Не, и това не би казал през 1887 г. В. Попов на Захари.
Ако сравним езика на “Символ-верую” и езика на автентичното Ботево произведение “Смешен плач”, писано по същия повод, ще видим, че навсякъде в последното Ботев използва думата “комунист” в смисъл на “участник в комуната”. Когато обаче говори за идеологията на същите тези комунисти, той я нарича с обичайния за онова време термин “социализъм”. Ако трябваше да напише “Символ-верую”-то, Ботев би казал: “Изповядвам единия (не единния - б.а.) светъл социализъм”, а не “комунизъм”. Другаде Ботев използва думата и в смисъл на “симпатизант на комуната”. В неговата биография З. Стоянов се придържа към това, като за конкретните участници използва и термина “комунар”.
      През 1887 г. В. Попов прави същото. Когато дава сведения за Ботев, той говори за “социалистическо-хъшовско общество” (а не за “комунистическо-хъшовско”), “което да влезе в съобщение с другите социалисти и конспиратори в Европа”.

                                            *** 
     През 1921, петдесет години след Парижката комуна, думата “комунист” има вече друг смисъл. Две години преди това партията на тесните социалисти в България се е преименувала на “комунистическа” и е започнала да се болшевизира. Нейни членове от 1920 г. са Г. Бакалов и М. Димитров.
     Променил се е и самият Велико Попов. След убийството на Стамболов той, като негов привърженик, е имал големи неприятности и се затворил в себе си. Оттеглил се от политиката, не намирал общ език с хората, отказвал да говори за миналото.
     Не знаем кога той е започнал да симпатизира на комунистите. Но е ясно, че през 1921 г. старият и забравен човек вижда една възможност да напомни за себе си. Отключващият фактор ще да е бил надписът на портрета, подарен от Ботев, напомнящ за “комунистическите им подвиги”. Възможно е и Г. Бакалов да е помогнал с някои идеи. Общоизвестни са неговите напъни да изкара Ботев предтеча на комунизма в България.
     Противно на някои мнения, на В. Попов не е било трудно да напише “Верую”-то. То просто е пародия на православния Символ на вярата: в него Бог Отец е заменен с “единната обща сила на человеческий род”, Исус Христос - с “комунистически ред”, Свети Дух - с “духът на разума” и така до края. Въздействието му, което кара някои да го приемат за Ботево произведение, всъщност е остатъчното въздействие на оригинала.
     Най-вероятно решението да направи това не е дошло на празно място. Можем да си представим как Ботев, известен подигравчия (да припомним описанията му на калоферчани, за които разказва З. Стоянов), някога е пародирал пред В. Попов и Символа на вярата. Така че когато е хванал перото, последният е имал за оправдание пред себе си, че съхранява нещо от Ботев. А за оправдание пред другите му е послужил З. Стоянов.
Само че резултатът не може да бъде оправдан извън тесния кръг на партийната целесъобразност. Изправени сме пред подмяна на смисъла. Замяната на значението на думата “комунист” като “симпатизант на Парижката комуна” с “човек, приемащ устава на комунистическата партия” е също толкова недопустимо, колкото и да смесваш значенията на думата “партизанин” като “член на политическа партия, използуващ членството си за лични облаги” и “партизанин” като “въоръжен участник в съпротивително движение” и така да твърдиш, че и по времето на Стамболов е имало партизанско движение. По този начин можем да изкараме Ботев всякакъв - например анархист. Нима той не е автор на думите: “законът е напечатан само за робовете”? 
     Кое е най-важното в казаното дотук? Може би, че презумпцията за невинност важи и за Ботев. В един електронен сайт с българска литература “Символ-верую” е публикувано със странната забележка: “това произведение вероятно не е на Ботев, но няма сигурни доказателства в подкрепа на която и да е теза”. Какво по-сигурно доказателство за Ботевата невинност от това, че няма доказателства за неговото авторство?

Тагове:   христо ботйов,


Гласувай:
151. анонимен - ами
09.07.2010 17:06
то повече няма какво да се каже!
ама се хващам на бас, че левите тикви ще напишат, че си завистлив, лош и ужасен))) а лелче от радиото ще се възнегудува и ако може ще те цензурира немедлено)))))
цитирай
2. boristodorov56 - 1. alexalex
09.07.2010 17:12
Печелиш баса от раз.
Много здраве на всички лелчета и лелинчовци.
цитирай
3. анонимен - Аз съм доволен
09.07.2010 17:22
Мисля, че обвиненията от рода " Една жена каза" увяхват! Борисе, няма да махаш и противните мнения.
цитирай
4. boristodorov56 - 3. katana
09.07.2010 17:38
Няма да махам противните мнения.
Никога не го правя, ако не прекаляват да обиждат лично - мен или друг.
Но едва ли някой ще дръзне да оспори неоспоримото.
Специално в случая, в предния постинг нямаше доказателства и всеки се опитваше да ме надприказва с общи приказки и не реагираше на разумните доводи.
Надявах се, че все някъде, някога, въпросните люде ще са чели нещо и знаят за
тези неща.
Уви - не искат да приемат очебийната истина!
цитирай
5. vmir - Е, това го търсех отдавна, (въпреки, че тиква чугунена не увира и с кола дърва),
09.07.2010 18:16
благодаря!
цитирай
6. lado - ЗДравейте!
09.07.2010 18:16
"Какво по-сигурно доказателство за Ботевата невинност от това, че няма доказателства за неговото авторство?"
цитирай
7. vencivaleri1951 - до всички
09.07.2010 21:46
Смятам че прекалихме!!! Готови сме от Ботев да се откажем само и само да докажем някакво мнение.Какво доказва написаното...Да Ви припомняли версиите за смърта на Ботев..., за това че пък през 65,6 та тръгна версията, че Ботев е жив...понеже някакъв много възрастен човек приличащ на него знаел всичките му стихотворения...Ами за версиите за смъртта на Елвис Борисе...Вие вероятно може да ни говорите с дни за това...Ами как Хайтов откраднал Диви разкази, ами как Дописали Вапцаров защото в предсмъртен час не могло дасе мисли за ..."народе мой защото се обичахме" Ами за Ханчев, че откраднал стиховете на убит партизанин...Не знам как тръгна този паразитен разговор, но господа стававъпрос за Ботев...Той трябва да ни обединява , не дани разделя...Какво значение има дали е изповядал или не нещо си...ТОЙ Е БОТЕВ!!! На него всичко чу е позволено. Спомнете си преди 10ти ноември как едни от най добрите стихотворения на Вазов бяха "арестувани"...Как бивш химн на страната беше забранен...Сега вие доброволно правите същото...защото видите ли имало различни ръкописи или някои ги нямало...Да ви напомня ли колко пъти е преписвана "Война и мир" споменавам я защото е внушителна по обем...Не сте ли писали нещо в различни варианти...Не сте ли срещали песен, стих, книга дори в следващо издание променени...Бесмислено е да се говори за политически убеждения на Ботев...та той е младеж без кой знае какъв политически опит...емигрант от поробена страна.Каква е била средата му, кои са учителите му...От Одеса е изгонен за участие в противодържавни кръжоци...това е опита му и после във Влашко...Това че знам някои закони на физиката не ме прави колега на Аинщайн...Това, че един поет е написал ред или не написал във възхвала на нещо не значи, че е бил или не е бил...а ако бъдем честни кой е той за Лондон, Париж , Берлин, че Коминтерна да го подправя... А на теб Катана бих ти препоръчал първо хвани известните неща-например кой е написал "Тютюн" :))и след това търси мистификациите...
цитирай
8. vencivaleri1951 - пак до всички
09.07.2010 22:42
Днес е 160 години от рождението на Вазов Господа. Вижте само със какво се занимаваме, а и благ не видях за тази дата. Не сме намерили все още за какво да се заядем...Може би ще намерим нов фалшификат...Червените в стиховете му, русофобите в прозата му...Мисля , че ще е правилно да изпием по едно за Патриарха и аз ще го направя...
цитирай
9. boristodorov56 - 7. vencivaleri1951
09.07.2010 22:47
Струва ли си да полемизираме.


Аристотел е готин пич, но истината, особено - голата е по-красива.


Щом няма доказателства за едно материално съществуване - то съществува само в болни мозъци.
Прав съм - разбира се - историята е наука на фактите.
Няма факти - няма история.
Нека не навлизаме в дебрите на социалистическия реализъм и неговите скрижали.

Въпросът дори не е за Ботйов - те знаещите са наясто, че няма мистификация, а лъжа!
Нещата опират за прийомите на хора, които не бих приел като българи и ползването на историята за политическа агитация!
Въпросът е морален!
Излишни са тоновете словеса, ако не осъждат една лъжа!

цитирай
10. lado - Че кой се отказава от Ботев!? Нещо или не се разбира от някого, или се опитват да ни пързалят
10.07.2010 00:17
"Смятам че прекалихме!!! Готови сме от Ботев да се откажем само и само да докажем някакво мнение.
Какво значение има дали е изповядал или не нещо си...
ТОЙ Е БОТЕВ!!!
На него всичко чу е позволено.
Това, че един поет е написал ред или не написал във възхвала на нещо не значи, че е бил или не е бил... "
Досот дивотии на едно място,не мислиш ли?
Добре де, той написа "Интернационала" :)))
цитирай
11. vencivaleri1951 - за Борис56
10.07.2010 00:27
Не, въпросът е за Ботев и единствено за него. Това се стремя да го кажа няколко дена. Галина се опитва да искара Ботев за редови член на ППО, ти се опитваш чрез него да докажеш колко гадни идолнопробни са комунистите. И двамата не сте прави. Ботев е разбирал от комунизъм колкото аз от солфеж Знам нещо, някои правила но... Видях в презентацията ти , че Чайковски е сред предпочитаните ти автори/дано не бъркам/ Та той има една великолепна според мен опера" Жана Дарк/, но малко играна и малко позната. Причината да не тръгне в Русия, че е много "западна", а и георизирането на една французойка когато споменът от войната с французите е близък...Така и с Ботев...разглеждаме го от свой ъгъл обикновено. Той е всеобхватен и всеки може да намери в творчеството своя ниша/Комунисти, русофоби, пияници, любовници, патриоти..../ и всеки ще вика Ботев е мой...е ще бъде прав Това са големите автори...Фалшификат или не, но знаеш ли какво е чувството като видиш именно тезиспорни /според теб/ писания в музея на комуната...там в сърцето на Европа... Ти разглеждаш левите в България като безмозъчни, необразовани и кръвожадни същества. Нищо не би могло да те разубеди. А не е така...От едната страна съм 4то поколение комунист/разбирам го по свой начин/ Имам великолепно образование, висок коефициент на интеле гентност и съм вярващ и кръстен. Толкова ми е смешно когато някои на стари години се кръстиха, че не има давали преди...И сред червените има великолепнни хора както на всякъде...и сред тях има негодници и престъптици както навсякъде...Казах ти един път, че практиката на комунистите е от стотина години...а до тогава...За съжаление всяка нова религия/а комунизмът бе превърнат в такава със живи богове и за това остана на заден план за сета/ е жестока и безкруполна...Спомни си за западната църква, сега исляма/600г по млад/...какво от Христа ли да се откажем, комщиите от Мохамед...Днес е ден на Вазов,а ние какво четем?Кучета нахапали дете, заклали цигани българче, Маринов сеслага наБоце
цитирай
12. vencivaleri1951 - за 10 Ладо
10.07.2010 00:43
Ето това е фалшификация...Вадиш изричения и така ги групираш, че нямат нищо общо с тезата ми. Аз не взимам страна, а казвам, че спорът е безсмислен, че има светини, /а Ботев е сред тях/ които не бива да въргаляме в дребните си политически боричкания...Колкото до "Интернационала" той наистина е от ранга на Ботевия талант. Не може един химн, и това което стои зад него да е без переспектива когато много милиони стават на крака кагато прозвучи, а не един път съм виждал в цивилизованите страни същото да правят и опонентите на "левите"
цитирай
13. lado - Ето това е фалшификация. . . Вадиш ...
10.07.2010 06:48
vencivaleri1951 написа:
Ето това е фалшификация...Вадиш изричения и така ги групираш, че нямат нищо общо с тезата ми. Аз не взимам страна, а казвам, че спорът е безсмислен, че има светини, /а Ботев е сред тях/ които не бива да въргаляме в дребните си политически боричкания...Колкото до "Интернационала" той наистина е от ранга на Ботевия талант. Не може един химн, и това което стои зад него да е без переспектива когато много милиони стават на крака кагато прозвучи, а не един път съм виждал в цивилизованите страни същото да правят и опонентите на "левите"

Също така и лемингите скачат във водата и се давят с милиони, но се надявам да не им приписваш интелект...
Трябва да се знае смисъла на думите, за да се води човешки диалог - моето не е фалшификация, а вадене на изречения от контекста . Това са си твои достижения, нищо не съм променил, дори и запетайките. Щом взети отделно фрази не ти звучат добре, как очакваш да възприема цялостния текст,съставен от тях!?
Преди да скочиш в морето на плурализма на мнения, си сложи пояса на познанието, за да не потънеш като лемингите....
цитирай
14. haralanov - Интересно наистина...
10.07.2010 09:06
Знаех за тази лъжа на комунистите но е хубаво да се знае и от повечко хора!
Здрав бъди Боре!
цитирай
15. boristodorov56 - 11. vencivaleri1951
10.07.2010 10:39
Знам кой е Ботйов.
Всички знаят.
Всички занят, че не е бил комунист с никакакво прилагателно, метафора или определение пред думата, които да променят негова същност!
Аз също го знам.

Говорим за фалшификацията наречена "веруюто на символа" и за безморалните хора, които си позволяват да пришият Ботйов към кървите на лустрото си.
Те се наричат - български комунисти!
Ако си прочел постинга, ще си разбрал, а ти добре знаеш, че въпросът се е разисквал на най-високо равнице - в ЦК на БКП! Това не предразполага лековатост или прибързаност, а една последователна линия.

Те за това става въпрос!

Не казвай, че друг някой - този или онзи, си е присвоявал Ботйов!

Единствено са го сторили - комунистите!

Ти оправдаваш ли това действие? Става въпрос са истината и моралният коректив.

Потеклото си ти е твой проблем.


Но ти също си наясно, че комунистите никъде и никога не са се ръководили от нормалния човешки морал!

Ние всички знаем, че след парите, те най-много обичат Ленин и СССР.


И още нещо.
Защо при всеки принципен спор все сваляте нивото до междуличностните отношения.
Казал си за себе си нещо което е абсурдно - комунист - вярващ в Бог.
Нещо ме обърка пак със селският мегдан.

Комунист християнин няма!


Виж колко взаимно изключващи се противоречия има с вашата религия:ИЗХОД 20, 2-17

•[20:2] Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството;
•[20:3] да нямаш други богове, освен Мене.
•[20:4] Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята;
•[20:5] не им се кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които Ме мразят,
•[20:6] и Който показва милост до хилядно коляно към ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.
•[20:7] Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан оногова, който изговаря името Му напразно.
•[20:8] Помни съботния ден, за да го светиш;
•[20:9] шест дена работи и върши (в тях) всичките си работи;
•[20:10] а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог: недей върши в него никаква работа ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни (волът ти, ни оселът ти, нито какъвто и да е) твой добитък, нито пришълецът ти, който се намира в жилищата ти;
•[20:11] защото в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.
•[20:12] Почитай баща си и майка си, (за да ти бъде добре и) за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава.
•[20:13] Не убивай.
•[20:14] Не прелюбодействувай.
•[20:15] Не кради.
•[20:16] Не лъжесвидетелствувай против ближния си.
•[20:17] Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, (нито нивата му) нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, (нито никакъв негов добитък) - нищо, което е на ближния ти.
цитирай
16. vencivaleri1951 - за Борис56
10.07.2010 12:50
Ти правиш нещата лични. Дори не ми даваш Христа да изповядвам, макар, че ако се заям и попитам теб "анархиста"/така се презентираш/ какво общо имаш ти с църквата.../Анархист и канони...това е дървено желязо.../ Аз написах, че именно отричането от Бог и превръщането на комунизма в религия където БОГ се заменя с Генерален секретар, а светиите от ЦК е първата от основните причини зарад която рухна системата...втората е липса на избор...Твоят анти, а и всяко анти е комунизъм, диктатура...Да господин Борис...Вие сте диктатор...за сега интелектуален...утре кой знае. За теб антикумунизма е първичен, интуитивен, вероятно и родов...Моето пристрастие е осъзнато и е собствен избор въпреки...Да въпреки, защото бедната ти е фантазията едната страна на рода ми какво е претърпяла след девети.Какво са преживели баща ми и чичо ми /това е другата страна/ само защото са били партизани при Тито ...Няма как да обичам Джугашвили както ми го вменяваш. Виж аз съм видял с очите си какво значи репресия...първо като ученик когато стреляха срещу студентите в Сорбоната, второ в съюза когато "мачкаха" Сахаров, Солженицин, Буковски...както и следовниците им...Ти съмнявам се , чезнаеш от личен опит какво е репресия...Твоят анти ми напомня "комунизма" на дъщеря ми По миналото лято дойдеда закара баща ми на Бузлуджа сложила тениска на ЧЕ, но тя/тениската/ на ДолЧЕ или ВерсаЧЕ, внуците и те облечени вчервени нюанси но Адидас, Пума...Сложила беше и знаменца в багажника на Бавареца с повече от 300коня. Година преди това беше зарязала асистентското си място в СУто и се хвана в едно американско представителство...Нервничеше нещо и молеше баща ми да побърза...Уговорили се с приятели да пътуват съответно да купонясват ...Питах я след време защо е "червена"....ами защото семейството е, приятелите ми повечето са/и те по същата причина/, ами няма да им се дадем на другите...Все едно чувам теб/колкото и да протестираш така е/ Тя ще мрази децата ти.Нейните внуците ти...Ужасява ме това..Аз така чувствам Бог
цитирай
17. анонимен - Що зор видях, ама го сторих
10.07.2010 13:29
Борбата за Ботев се води от край време. Тъй, като си падам по загадките, ей ви още една. То се знае. Автор? Година?
ЧИЙ Е БОТЕВ?


Млъктеге, о изчадия! Млъкнете кожодери!
Млъкнете, о герои на тъмнички афери!
Днес цял свят харно знае – борецът славен наш е!
Кой смее да отрича, че Ботев стар дружбаш е?
Нима не знайте вие, че той умря на Вола,
А волът, без съмнение, най-близък все пак нам е!
„Земледелско знаме”

Така си е, братко
От улица „Врабча”,
И ясно и кратко:
- Поетът много писа
За всякакви говеда
- Значи наш е!
„Победа”

Що чувам аз?
Дружбаши всякакви невежи
Се борят с нас
За славния поет безсмъртен!
Назад,назад!...
Не даваме го нивга ние
На тая гад –
Невежествена,тъпа,проста!
Какво от туй, че той ни хули
И чорбаджиите, че жули?
Героят му любим бе
Кириус Михалаки,
А той безспорно
Народяк е!
Да, Ботев беше наш кумир!
Вестник „Мир”

Що рече?
На бурята велика
Безсмъртният предтеча
- народняк?
Кво каза!?
Поетът, в който блика
Към подлостта омраза
- ваш ортак?
Търтеи!
на светлите идеи
великият носител
е чист
от вашата поквара
и комунист
е по душа. И с вяра
в заветната съдба
на бедния народ,
на славната борба
стана велик предвестник!
„Работнически вестник”

Погледнете, господа,
рошавата му брада,
дълга като на Васил,
и кажете – по морал
и фасон поетът мил
не е ли цял либерал?
„Независимост”

- Пфу, скандал!
Ботев с нас бе!
„Радикал”

Не беше Ботев народняк,
ни болшевик, нито дружбаш,
не беше хилав радикал,
нито пък либерал-апаш,
а стар социал-патриот!
„Народ”

За мир и правда на земята,
За демокрацията свята
Бе той борец!
„Пряпорец”

Напразно вий вдигате глума
За Ботев; той беше еснаф...
„Занаятчийска дума”
Какво е това светотатство
със паметта му? Ботев наш е!
„Братство”

По-спокойно, господа!
Всуе водите борба
За поета възвенчан!

Той не е ни комунист,
Ни народняк, а хуморист!
„Българан”
цитирай
18. анонимен - Невъзможно е
10.07.2010 15:37
Най-великият българин да бъде свързан по какъвто и да е начин с най-античовешкото учение.
цитирай
19. boristodorov56 - 16. vencivaleri1951 - "Тя ще мрази децата ти. Нейните внуците ти..."
10.07.2010 15:51

"Тя ще мрази децата ти. Нейните внуците ти..."

Осъзнаваш ли колко е мизерно като начин на мислене и себеизразяване това?
Ако смяташ, че това ще е истина -
запали свещ за пропиляния си живот и възпитанието на децата си.

Ако беше истински християнин щеше да знаеш,
че Бог е любов
и възпитането на децата ни извън този призив е престъпление към живота!

Не мога да те съдя!
Но нищо не ми пречи да те съжалявам.
Жалко,
много жалко...

Така се получава в живота, че Бог не наказва, когото мрази...

Случва се поне веднъж човек да се включи в мероприятие не с идеална цел,
но никога в съюз с дявола...

По-скоро рано или късно, отколкото никога - всеки човек стига Бога...


Ще запаля свещ за спасанието на душата ти при първия удобен случай!
Бог да ти е на помощ!
цитирай
20. boristodorov56 - 17. katana
10.07.2010 17:54
Това съм го чел, но нямам спомен чие е.
"Българан" - подсказва.
цитирай
21. анонимен - Това съм го чел, но нямам спомен чие ...
10.07.2010 18:03
boristodorov56 написа:
Това съм го чел, но нямам спомен чие е.
"Българан" - подсказва.

На лична, естествено.Ще ти кажа.
цитирай
22. vencivaleri1951 - за Борис56
10.07.2010 19:46
Просто не ме разбираш или се правиш че не ме разбираш...Това бе метафора и аз се страхувам от такова разделение. Притесни ме изразът..."няма да се дадем на другите"...Ние колкото и от различни семействада бяхме като ученици, като студенти бяхме заедно...Пък аз и до ден днешен се виждам с доста приятели от детството си...Те са разделени по най различви признаци и въобще не общуват помежду си...Притеснява ме и това с Че...от разпродажба в Милано е купила тениската и е дала 300Е?!...Добър , лош тук това е на втори план Вече всичко можеш да продадеш и от всяко нещо да направиш мода. Нали разбираш, че от тениската до шмайзера пътя не е дълъг...Това са притесненията ми, а иначе с Бог съм горе долу наред Кога съм праведен, кога го пързалям....повече Той мене...При наличие на анархо-кондерватори няма как да съм сред любимците МУ....Впрочем успяхте да ми загубите съботата с Катана...Изпрати го до "Кирил и Методий" и нека да погледне/не дават да се преснеме или ксерографира/ "Дума на българските емигранти" от 20 юни 1871г Само да не кажете, че и вестникът е фалшив...
цитирай
23. boristodorov56 - 22. vencivaleri1951
10.07.2010 20:51
Съжалявам - май съм прекалено суров към теб.
Всеки случай ще си горд, че си полемизирал с основателя на течението - анархо-консерватизъм. Не понясям никакви изми, освен в изкуството и музиката.
Какво има точно на този вестник от този ден?


Това е специален поздрав за теб:
http://www.youtube.com/watch?v=ClypITChWGI&feature=player_embedded#!
цитирай
24. vencivaleri1951 - за Борис56
10.07.2010 22:41
Аз съм обяснил на Катана...Има препечатка на телеграмата до "Комуната" и възторжена колонка пак за комунарите... За теб...Случайно попаднах на писмо до Бакалов от негов съподвижник руснак, лекар/името ми изкочи/ който в отговор на любимия ти Бакалов го призовава да не бърка поета в дребните полит боричкания...Ве пак отговаря на въпросите...Томът "Капитал" с който се фука г-жа Стамболова наистина е на Ботев...Макар че двамата/руснака и Ботев/ са чели и Ласал, и Маркс то далеч по близък им е бил Бакунин. Не задруго а защото съдбата на поробена България и Крепостна Русия е съвсем различна /според тях/ от тази на Франция и Германия. Пише още, че двамата са свормирали убежденията още в Одеса като още са ги вълнували освен Бакунин...Херцен, Чернишевски, Добролюбов...Така , че Ботев може да се каже , че ти е бил съмишленик по някое си време...е ти си поизчистил нещата , но времето е друго...Утре ще питам мама за името...тя ме насочи към този човек и ще ти го пратя ако случайно не знаеш за него. Наистина ли харесваш Чайковски? Можеш да не отговаряш...бъзикам се
цитирай
25. boristodorov56 - 24. vencivaleri1951
11.07.2010 00:18
Просто не е възможно да се сравняват правата и свободите на българите и русите по времето на Ботйов.
Едните са имали правото свобода и предвижване, културно-просветна автономия, а от 1871 - и църковна, дори местно самоуправление на общините(не на комуната), дори са заемали висши държавни постове в държавната администрация.
Това за крепостните мужици въобще не се отнасяло. В Русия народа бил в друга епоха сравнен с българина. Така, че не може да се прави класово уеднаквяване на социално-икономическата и политеческа реалност, затова и не може да се твърди на вяра, че Ботйов се е повлиял от русите, които да се те по имена - просто защото - пред двата народа е имало различни проблеми за разрешаване.
У нас в марксистко-енгелски стил заиграване не било възможно, защото нямало класово разслояване и противопоставяне в тази плоскост. Това ще рече, че за геният заразата не била достъпна. Комуната - Парижката е в съвсем друга плоскост!
Харесвам Чайковски и Григ - разбира се, и ДДТ.
цитирай
26. vencivaleri1951 - за Борис56
11.07.2010 08:58
Д-р Русел Суздиловски се казва човекът . Познават се от Одеса ат Където Ботев го гонят за участие в кръжоци с протводържамна насоченост. Другият пък бяга в Европа.Не е трудно да се досетим под чие влияние са били тези кръжоци, за това писмото на лекаря е съвкем достоверно. После във Влашко Ботевго вика от Лондони му предлага да стане лекар на четата, но онзислед като идва и се запознава с обстановката и с нищожната вероятност за успех отказва. Впрочем въпросът основният на Бакалов е дали екземпляр с "Капитала" за който взовицата на Стамболов твърди, че е на Ботев е вярно...онзи отговаря че е, но дане вади от там извод, че Ботев е марксист. Тогава обяснява , че Бакунин е бил предпочитания гуро, защото им се е струвал по приложим за обстановката в Русия и България. До колкото това писмо е запазено /а може би и побликувано/ в архива на Бакалов не ти ли се струва, че Бакалов се е стремял да бъде коректен в търсенията си...Впрочем същия Сузсдлски определено е бил приятел на Ботев защото той предава тевтерчето на Ботев което днес се намира в трезора на БНБ. Също е бил изгонен от Стамболов първо от Пловдив, после и от страната именно за анархистките си възгледи които се е опитвал за наложи е нас. Да не би анархистичните ти увлечения да тръгват от там...Впрочем си спомням сега , че баща ми имаше приятел и колега/в Граф Игнатиево служеха заедно/ когото извадиха от армията зарад анархо-комунистически и маоистки виждания...Изглежда в Пловдив сте си такива:))) Друго което не знам как ми е убягнало...е това , че преди две години, за 160годишнината на Ботев е поставена в центъра на Париж/там е музея на Комуната/ от Пирински въдпоменателна плоча с барелев на Ботев. Като знам копко трудно е това да бъде направено/освен бюрократичните разрешения от съответния департамент, кметство...трябва също и разрешение от специална комисия на тяхната академия където се доказва съпричасност към историята на страната/ не етрудно да се досетим за какъв принос към историята е дадено разрешението
цитирай
27. dolsineq - Tочно в тоя вариянт съм изучавала ...
11.07.2010 08:59
Tочно в тоя вариянт съм изучавала "Символ-верую". Беше ми странен тогава, този факт с изпращането на телеграмата до Парижката комуна от Ботев. Никога не съм го свързвала с комунистическите идеи. Поезията, а и всичко написано от Ботев тогава, не дава повод да се мисли, че той ще бъде основоположникът на марксовата идеология в поробена България.. Ботев е бил изцяло отдаден на борбата за премахване на петвековното турско иго си и едва ли ще е имал време да се замисли за внедряване на новаторските ком. идеи. Отвсякъде съшито с бели конци. Много се радвам, че прочетох доказателствата при вас. Не трябва да се скверни паметта на този свят човек! Поклон пред делото и живота на Ботев!
цитирай
28. vencivaleri1951 - за Борис56
11.07.2010 09:05
Впрочем досещам се каква е работата...Навярно онази камунизка Бокова е подкупила или изчукала академията/тогава беше посланик/ ...след това за ООНто е ясно::)))
А "Любе" харесваш ли, щтото Вовка ги харесва...а ДДСто?
цитирай
29. boristodorov56 - 27. dolsineq
11.07.2010 09:50
Накой хора се опитват да ме убедят в противното,
само защото от девет дерета носят светен червен швепс
за да тонизират агонтизиращата им идеология у нас подвизаваща се като призрак
ту по гей-паради, ту по пенсионерски сборища и селски мегдани.
цитирай
30. boristodorov56 - 28. + 27 vencivaleri1951
11.07.2010 10:00
Тази история ми е позната.
Няма с какво да ме изненадаш за Ботйов - нещата опират не до фактите,
а до тълкуането им и това вече не е история, а докринално мастурбиране.

Не харесвам Любе и никога няма да го харесам.
При положение, че ти изпратих линк:
http://www.youtube.com/watch?v=ClypITChWGI&feature=player_embedded#!,
чийто клип ти препоръчвам да чуеш и видиш - веднага би могъл да направиш извод бих ли могъл да харесвам любимците на гестаповеца Путин.

Виж ДДТ - е друг квас! За предпочитане! Или Крематорий, напр.

Аз съм ограничен човек - израснах с рока (бях хулиганин) - с него ще си умра!
цитирай
31. анонимен - Така, какъв е извода
11.07.2010 11:07
Предтеча на БРСДП е Хр. Ботев, а не Д. Благоев. Щом единия, Ботев /е угадил какво ни чака/, значи, поставете си го начело. Даже във вестник "Дума на българския полит. емигрант" издаван в Одеса /В. Коларов и Г. Димитров са се заклели в майка си и баща си, че е вярно и са предоставили факсимиле от вестниците/ е пишело черно на бяло, че Ботев и четата му са дошли в България да основават работническа партия. Но понеже е нямало работници, турските власти, в лицето на турските войски са дали отпор на политическата провокация.
Те /Димитров и Коларов/ са показали и отговорът на Парижката комуна до Ботев /Nase delo pravoe, pobeda budet za nami/.
И така. Аргументите за телеграмата до Парижката комуна. Била ли е дописана и фалшифицирана. Според мен, да. Аргументите в БАН са достатъчни. Какво е странното в случая. Защо не са издирени материалните следи от тази телеграма. Всяка поща води дневници и архиви. Така, както се издирени всички писмени материали от неговото творчество и бележки и архиви и спомени на съратници и свидетели. З. Стоянов го е правил, правили са го и други. Точно тези следи се губят до 1921 г.
цитирай
32. vencivaleri1951 - за Борис56
11.07.2010 11:53
Близката история винаги се тълкува...Пишат я победителите , отричат я победените...
Ти винаги ли всичко свързваш със секса.../доктринално мастурбиране...то май винаги е такова погледнато по задълбочено :)/ Впрочем често политиците имат специфика в това отношение...Говори се за известна немощ при някои...ще се спра на любимите ти...Ленин, Сталин, Хитлер и от друга страна хипер сексуални-Кенеди, Кастро, Троцки...Впрочем какви убеждения имаш? Мразиш комунистите-обикновено се мразят сродните...социалдемократи с националсоцилисти, комунисти...Най голямите сатрапи на комунисти у нас Цанков, Гешев тръгват от социалдемокрацията...В международен план също е така...Маркс с Каутски, Херцен...Просто воюват за едно простравство Ти си странна птица...Казваш консерватор...а пък анархия, Рок, Бог/религиите са винаги леви-променят статуквото/ хулиган от Хюлигън/знаеш за него/Впрочем времето променя всичко...Тъй наречения десен данък /плоския/ изначално е бил ляв. Първо е Предложен от Кромвел заеднос друг закон по твоята част/право на феодала за първа брачна нощ/. Твоя закон се приема ,десятъка се отхвърля от горната камара. Французите обаче го въвеждат /десятъка и за благородниците/ като преди това режат главите на голямачаст от аристокрацията. Останалите по понятни причини гласуват. Сега този закон определено е десен. Впрочем тогава гилотинират и опасния за републиката Лавоазие. Загиват в тези събития около 25% от населението. Иначе буржоазните за разлика от соц революциите минават с"покойно и човечнно"...:((((
цитирай
33. vencivaleri1951 - за Борис56
11.07.2010 11:55
Касапи , а не сатрапи разбира се
цитирай
34. boristodorov56 - 32. vencivaleri1951
11.07.2010 12:56
Тълкуваш ми историята като др. Сталин, което е обидно за здравия разум.
Интересни са усилията ти да ме удавиш в червената вода, а тя изтече ведно с родилните мъки на социализъма.
Глупости на тъпкалета - "воювали за едно пространсво" - на комунизма му е нужени ни по-малко, ни повече, а целият свят - за да съществува. Това май само чичо Джо го е разбирал, но не можал да изпревари Хитлер и да завладее света.
Я кажи нещо за Робеспиер и гащниците в синьо! Дантон, Марат и т.н. За комуната, около, преди и след Комуната. (знам хронологията, защото съм учил историята на Европа от учебника на Димитър Агура).
Но както и да е - не съм учил в Сорбонтата и затова съм хулиганин - в съветския(на болшевишкия канибал хуманизъм) смисъл и винаги съм бил горд с това.

цитирай
35. boristodorov56 - Това дето го казваш - не се брои! Не е е било одобрено от Цола Драгойчева. И кад. А. Балевски - философа! И Тодор Павлов - отражателя!
11.07.2010 12:58
katana написа:
Предтеча на БРСДП е Хр. Ботев, а не Д. Благоев. Щом единия, Ботев /е угадил какво ни чака/, значи, поставете си го начело. Даже във вестник "Дума на българския полит. емигрант" издаван в Одеса /В. Коларов и Г. Димитров са се заклели в майка си и баща си, че е вярно и са предоставили факсимиле от вестниците/ е пишело черно на бяло, че Ботев и четата му са дошли в България да основават работническа партия. Но понеже е нямало работници, турските власти, в лицето на турските войски са дали отпор на политическата провокация.
Те /Димитров и Коларов/ са показали и отговорът на Парижката комуна до Ботев /Nase delo pravoe, pobeda budet za nami/.
И така. Аргументите за телеграмата до Парижката комуна. Била ли е дописана и фалшифицирана. Според мен, да. Аргументите в БАН са достатъчни. Какво е странното в случая. Защо не са издирени материалните следи от тази телеграма. Всяка поща води дневници и архиви. Така, както се издирени всички писмени материали от неговото творчество и бележки и архиви и спомени на съратници и свидетели. З. Стоянов го е правил, правили са го и други. Точно тези следи се губят до 1921 г.

цитирай
36. vencivaleri1951 - за Борис56, за Катана
11.07.2010 13:59
Разговорът стана паразитен. Не се слушаме! Потърсете написаното от мен в началото, и ще видите какво съм казал, а то е че е смешно в Ботев да търсим комуниста...Просто за интелектуалците и политическите им убеждения бих казал, че материята е доста хлъзгава....Те са емоционални ичесто се разочароват и мятат от една на друга посока. Разочарованието често ги погубва/Маяковски,Пеньо Пенев.../ Впрочем Битието също. Я опитай да поговориш с редица "ляви" наши политици, бизнесмени за експроприация и ще видиш какъв вой ще надигнат...С Вас двамата смятам , че ако поговоря на тази тема...няма да Ви е чужда. На мен също, макар че ще ме ударят.Иначе нали си спомняш Катана как с "Икономист " те гъбаркахме за първия комунист-Прокуст...
цитирай
37. boristodorov56 - 36. vencivaleri1951
11.07.2010 14:23
Говорим едно нещо с различна цел.
Обясняваш ми как стават нещата,
аз казвам кой го прави и защо не е правилно.
Нито аз съм ограничен, нито ти си незнаещ.

Въпрос на гледна точка.
Омръзна ми.

цитирай
38. hatanasov - На комунистите всичко е позволено
13.07.2010 23:07
Дали ще убиват невинни или ще жертват национален герой. Та те бяха готови да подарят цялата държава. За тях една личност не струва и пукната пара, пък била тя и Ботев.

А все още феодалните старци не са се произнесли, на коя дата са "произведени" всички изкарани преписи на Веруюто и на останалите материали.
цитирай
39. boristodorov56 - 38. hatanasov
14.07.2010 07:52
Дургарчетата не обичат да дават обяснения, отговори и доказателства.
Те се мислят за призвани от Ленин(Блант) само да сочат с пръст и да обвиняват -
така най-лесно се крият престъпления, низост и безчестие.
цитирай
40. анонимен - А как ще обясните памфлета на Христо Ботев , "СМЕШЕН ПЛАЧ"
24.01.2012 17:28
За "Символ Велуюто на Българската Комуна " , вече видяхме как разни пигмеи се мъчат да го изкарат фалшификация , но как например ще обяснят и друго творение на Христо Ботев, написано за плювните по адрес на Парижката комуна и което творение абсолютно и безсъмнено очертава вижданията на Христо Ботйов , като леви и комунистически.

Става въпрос за памфлета на "Смешен плач " , написан от големия български поет и революционер Христо Ботев .

ЕТО И ИЗВАДКИ ОТ НЕГО:

Смешен плач

....... Кълнете комунистите, че съсипаха столицата ви и измряха с разбойническите за вас думи: свобода или смърт, хляб или куршум! Плюйте на техните трупове и на труповете на онези жертви на цивилизацията, кои сте прегръщали и прегръщате в лицето на жените си, на сестрите си, на майките си и днес наричате бесни блудници, защото имаха още сила да се хванат за оръжие и избавят от вертепа на разврата! Хвъргайте кал и камъни връх гроба на Домбровски, защото не стана слуга на някоя коронясана глава, а поборник на велика идея, на висока цел и с гърди твърди се опря на предателите на Франция и виновниците на толкова злочестини в човещината.
............................................................................
Като че Наполеон, в името на цивилизацията и Вилхелм, в името на божия промисъл, не направиха повече зло, повече варварство в 19-ий век, отколкото напр. Александър Македонски с походите си преди толкова векове.
Но там е варварството, там са укорите и проклятията, дето робът, човекът, като не чуят думите му, разума му, улавя се за крайност и се бори на живот и смърт, доколкото му позволяват средствата, които са низки, защото са малки, а малки само затуй, защото им са ги отнели господарите. Тогава човекът наричат разбойник, развратник, низък и варварин!
...

Как Ви харесва господа ? Хр.Ботйов на 100% .
Хубаво е да прочетете цялото творение, тук не ми стига място да го постна цялото.
И друг път преди да си измисляте разни работи, вземете ,че почетете първом.
цитирай
41. анонимен - А стихотворението " Чий е Ботев ? "е на Тома Измирлиев
24.01.2012 17:37
А стихотворението " Чий е Ботев ? "е на Тома Измирлиев , но за година нЕма сЯ да сЪ напИням да сА сЕтА.
цитирай
42. анонимен - А ето и едно друго стихотворение за Ботев.
25.01.2012 08:33
Ботев


Идва при мене

задъхан и потен

работник

и казва:

– Пишете за Ботев! –"За Ботев ли? –

Седам.

Елате във среда

към седем."Но ето че среда отдавна премина...

Навъсен, аз пъшкам

и късам листата.

Над покрива горе

моторите спорят

със влажната пролет

в света

и мъглата.

И нищо не идва.

Безпътната мисъл

в главата се мъти.

В гърдите тревога.

Преставам да пиша,

захвърлям листата,

дълбоко въздишам

и казвам:

– Н е м о г а! –Събличам се.

Лягам в леглото.

Заспивам.

Но ето пристига

навъсен работник

и пита:– Написа ли песен за Ботев? –

За Ботев ли?

Чакай..."Огряват звездите,

след туй на Балкана

излиза луната,

вълкът се промъква

и дебне в скалите

и светят очите му

в мрака."Работникът бърчи си челото

и пита:

– Това ли е Ботев?

Пиши за жетварите там,

за теглото,

за черните кърви,

що пие земята,

за робската песен

и мъката в нея,

която люлее нивята.– Какво ще го търсиш

в усоите, дето

и хищника днеска не броди.

Не виждаш ли? – Ботев

в очите свети,

та Ботев е тук, при народа.– Ти падаш и Ботев ни казва:

"Вдигни го!

И дай във ръката му знаме!"

Подавам ръката си,

ти се надигаш

и крачиме рамо до рамо.– Това е то Ботев.

А ти го усукваш.

Та тук за усукване нема!

Повзри се в живота,

и ето ти Ботев,

и ето ти цяла поема.
..............................................

Хайде сега да кажете кой е автора.

Позналите да се почерпят по едно питие по техен вкус - алкохолно или безалкохолно.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: boristodorov56
Категория: Рецепти
Прочетен: 7297982
Постинги: 1534
Коментари: 20146
Гласове: 47573